Z našej práce
O konečnom poradí finalistov 1. ročníka celoslovenskej súťaže Miss Kompost 2011 rozhodlo vyše 250 návštevníkov Trenčianskeho BIOjarmoku. Svojim hlasom mohli podporiť ukážku kompostu jedného z piatich finalistov súťaže, ktoré boli spolu s profilmi súťažiacich vystavené na informačnom stánku Priateľov Zeme – SPZ. Prvú cenu, záhradný drvič konárov, získal...
Z našej práce
Počas troch dní prednášali Priatelia Zeme – SPZ o odpadoch a systéme triedeného zberu odpadov na Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Žiaci sa aktívne zapájali do prednášok a veľmi ocenili aj prednášky v maďarskom jazyku. Prednášky sa uskutočnili vďaka projektu „Triedenie a recyklácia odpadu – súčasť ná...
Z našej práce
Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, obchodného reťazca pôsobiaceho na Slovensku a Priateľov Zeme – SPZ. Martin Valentovič s nimi diskutoval o možnostiach znižovania dopadov obchodných aktivít reťazca na životné prostredie v oblasti odpadového hospodárstva. Na záver sa účastníci dohodli na ďalšom pracovnom stretnutí.
Z našej práce
O možnostiach ako predchádzať vzniku odpadov, skládkach a spaľovniach sa dozvedeli žiaci Základnej školy v Bolešove. Priatelia Zeme – SPZ im vysvetlili význam triedeného zberu a jeho spôsob zberu v obci. Prednášky sa uskutočnili vďaka projektu „Triedenie a recyklácia odpadu – súčasť nášho každodenného života“, ktorý finančne podporil Recyklačn...
Z našej práce
Dôležité informácie o odpadoch, skládkach, ale aj o možnostiach ako predchádzať vzniku odpadov vysvetlili Priatelia Zeme – SPZ žiakom Základnej školy v Trnovci nad Váhom. Vypočuli si nielen o spôsobe triedenia odpadov v obci, ale aj o tom, ako môžu využívať zberný dvor a obecné kompostovisko. Prednášky sa uskutočnili vďaka projektu „Triedenie a recyklácia...
Z našej práce
Rokovanie sa uskutočnilo v rámci procesu posudzovania strategických dokumentov s celoštátnym dosahom (SEA) - Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015. Zúčastnili sa ho RNDr. Soňa Antalová CSc., ktorá je spracovateľom odborného posudku a Branislav Moňok s Martinom Valentovičom, ktorí za Priateľov Zeme – SPZ vypracovali k Programu pripomienky. Na rokovaní sa viedla konštrukt...
Z našej práce
Netradičnú prezentáciu v štýle 20 obrázkov krát 20 sekúnd predstavili Priatelia Zeme – SPZ na jesennej Pecha Kucha Night na Stanici v Žiline, ktorá je nezávislým kultúrnym uzlom umelcov a aktivistov. Popri medzinárodnom mixe architektov, dizajnérov a umelcov, porozprával Jozef Gaál pre cca 150 účastníkov o najvýznamnejších ...
Projekt
Priatelia Zeme – SPZ together with partners Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika and HuMusz from Hungary start project „Waste prevention - necessary step toward sustainable V4 region“, supported by International Visegrad Fund.
Z našej práce
Training took place from the initiative of Communal Office, which established this year a community composting place from Environmental Fund resources. This happened for purpose of recovery of biological waste from public areas and gardens. Two village workers were trained who are going to manage work at the composting place. The two men got to know from Branislav Moňok  detailed information about which biological waste can be composted, how to run an effective composting process,...
Z našej práce
The Ekopolis Foundation invited three organisations to the final conference which was held to mark the end of the first programme period of the EHP financial mechanism  and Norwegian financial mechanism. These three organisations were invited to present their projects. Among them were also Friends of the Earth – SPZ. Martin Valentovič presented to the participants two projects – „More recycling, less pollution“ and „From sorting  to waste minimization...
Z našej práce
Our information stand at the Ekofest in Trnava offered   festival visitors an opportunity to get some new information about waste and toxic substances in our environment. People were mostly interested in this information: how to prevent waste, information about recycling, voluntary modesty and information about how to join activities of Friends of the Earth. Set of lectures and discussions was an accompanying event of the festival. Branislav Moňok explained at one of the lectures...
Z našej práce
The meeting was prepared by Košeca Communal Office and its task was to inform residents about upcoming activities in the field of waste management in the village - specifically about building a collecting point and community composting place. B. Moňok informed the audience about results obtained in waste management in the village and also pointed out ways of improving these results. He also explained in detail the system of waste separation and composting at home and urged them to...
Z našej práce
A meeting of the working group, put together to discuss biodegradable waste management as preparation for a new waste law, was held in Bratislava. B.Moňok from Friends of the Earth – SPZ attended the meeting which was marked by a very active atmosphere and lively discussion. The result of the meeting was an agreement on basic provisions, which will form part of the new waste law.
Z našej práce
Friends of the Earth – SPZ were one of the invited organisations, which attended the meeting with Košice deputy mayor Ing. L. Lazár. The meeting was held to discuss the planned felling of trees, which is being prepared as part of the revitalizing of the City park Project. The meeting, with media present, was lively and contentious but ended without any specific agreement on how to proceed.
Z našej práce
Lectures for all classes aim, in an eye-catching form, to inform students about the topic and problems of waste management and also talk about possible solutions for the environment. Emphasis was placed on waste prevention and waste sorting at home. The lectures were given thanks to the project „Separate collection and waste recycling – part of our everyday life“, which was financially supported by the Recycling Fund.
Z našej práce
Students learnt in lectures interesting information about waste, landfills and about the opportunity for waste prevention. Students also gained information about the local system of separate collection and some of them showed an active interest in this topic after the lesson. The lectures were given as part of the project „Separate collection and waste recycling – part of our everyday life“, which was financially supported by the Recycling Fund.
Z našej práce
Friends of the Earth – SPZ used this option for the event titled „Colorful town of non-profit organisation“ which took place in the Optima shopping centre in Košice. The event was organised for the third time by the Carpathian Foundation.  Shoppers were given information about waste management, waste prevention, voluntary frugality and about favouring local producers and sellers. These messages contrasted strongly with the location of the event because it looked...
Z našej práce
7. ročník medzinárodnej konferencie Biologicky rozložiteľné odpady sa konal v Náměšti nad Oslavou. Popri odborníkoch z Českej republiky, Rakúska a Francúzska na nej prednášal aj zástupca Priateľov Zeme – SPZ. Branislava Moňoka pozvali organizátori, aby sa prvý deň konferencie na troch workshopoch podelil s účastníkmi o skúsenosti pri zavádzan...
Z našej práce
Krajským a Obvodným úradom životného prostredia rozoslali Priatelia Zeme – SPZ svoje legislatívne návrhy na zlepšenie odpadového hospodárstva. Zároveň pracovníkom úradov z odborov odpadového hospodárstva ponúkli pomoc s presadzovaním ich dobrých nápadov na zlepšenie nakladania s odpadmi na Slovensku.
Publikácia
Obsah čísla 03 . Zapojte sa 04 . téma: Druhý ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov! 05 . téma: 5 minút úžitku, 1000 rokov odpadu - smutná realita plastových tašiek 06 . téma: Neskládkuj a nespaľuj, separuj a recykluj! 08 . aktivity Priateľov Zeme - SPZ 10 . aktivity Priateľov Zeme - SPZ v skratke 11 . ekoporadňa: Minimalizujeme v lete 12 .  Vy sa p...

Stránky