recyklácia

Vďaka 2% z daní pomohli zvýšiť recykláciu a znížiť toxické znečistenie

13.03.2006
Priatelia Zeme-SPZ v roku 2004 získali z 2% z daní prostriedky v hodnote 108-tisíc Sk. Aj vďaka týmto peniazom mohli pokračovať vo svojom úsilí o minimalizáciu odpadu a toxického znečistenia. Organizácia ich využila aj na pomoc a poradenstvo pre obce a mestá pri zavádzaní separovaného zberu a kompostovania odpadu.
Košice

Namiesto diskusie o zálohovaní dáva zväz obchodu a potravinárska komora prednosť zastrašovaniu

04.05.2006
Priatelia Zeme-SPZ sú šokovaní aroganciou a nízkou odbornou pripravenosťou zástupcov zväzu obchodu a potravinárskych organizácií. Namiesto odbornej diskusie tieto združenia v súvislosti s navrhnutou vyhláškou o zálohovaní nápojových obalov zastrašujú slovenské úrady.
Košice

Stránky