PROJEKT: Zníženie znečisťovania Ružínskej priehrady – odstraňovanie príčin

Ciele projektu:

  1. Prieskumom zistiť všetky príčiny znečisťovania prostredia Ružínskej priehrady a okolia nadmerným množstvom nelegálnych skládok
  2. Realizovať úvodné kroky pre trvalé zníženie množstva nelegálnych skládok a znečistenia prostredia Ružínskej priehrady odpadmi – so zameraním na postupné odstraňovanie príčin znečistenia.
  3. Dosiahnuť prvé malé zníženie tvorby znečistenia prostredia Ružínskej priehrady odpadmi
  4. Realizovať prvé kroky pre zavedenie a rozvoj triedeného zberu odpadov v obciach okolia Ružínskej priehrady a celkového zlepšenia podmienok pre občanov tak, aby sa triedenie pre recykláciu stalo najvýhodnejšou variantou a vytváranie nelegálnych skládok naopak najnevýhodnejšou.

Projekt podporili:

Nadácia Ekopolis

Ekopolis

Viac informácií o projekte

 

Priložené obrázky: 

01.06.2008
Dátum konca: 
31. October 2009
Stav projektu: 
ukončené projekty