Ružín

Ružín stále nemá na ružiach ustlané

01.10.2009
Problém vodnej nádrže, ktorá už cez tri desaťročia bojuje s obrovskými nánosmi odpadu, sa ešte stále nevyriešil. Tony použitých obalov a iných odpadov ktoré sa hromadia na hladine kedysi atraktívnej turistickej priehrady ignorujú aj starostovia priľahlých obcí. Trampské združenie Severka upozorňuje na situáciu symbolickou výstavou v spolupráci s Priateľmi Zeme-SPZ.
Košice

Ružínska priehrada - aktivity Priateľov Zeme

V júni tohto roku (2008) spustili Priatelia Zeme – SPZ nový projekt venovaný odstráneniu príčiny znečisťovania Ružínskej priehrady. Projekt je zameraný na pomoc obciam na prítokoch do Ružína pri zlepšení odpadového hospodárstva a nastavení systému tak, aby bol pre obec ekonomicky únosný (až prínosný) a pre občana pohodlný, bez nutnosti vytvárať čierne skládky. K tomu prispejú Priatelia Zeme – SPZ bezplatnou pomocou a poradenstvom, konkrétnou spoluprácou s jednotlivými obcami. Konečným cieľom projektu je trvalé odstránenie znečisťovania Ružína a tvorby čiernych skládok.
Prezentácie zo semináru
Výber časti stránky: 

Ružínska priehrada - riešenia

Je potrebné odstrániť príčinu znečistenia Príčinu je treba hľadať na prítokoch do Ružína, konkrétne na riekach Hornád a Hnilec a ich prítokoch. Na brehoch týchto tokov sa neustále vytvárajú čierne skládky. Zamedziť ich vytváranie je možné len systematickou prácou v obci a osvetou medzi občanmi.
Výber časti stránky: 

Ružínska priehrada - problémy

Každoročne sa na Ružíne objavuje ten istý problém. Enormné znečistenie odpadom prichádzajúcim z prítokov Hornádu a Hnilca. Prísun odpadov je značný najmä v čase „veľkých vôd“, záplav, kedy rozvodnené rieky a potoky priberajú aj odpady z čiernych skládok vytvorených na brehoch týchto tokov. Mimoriadna situácia nastala v lete tohto roku (2008), keď sa na Ružíne zaznamenalo nadmerné znečistenie po pretrvávajúcich búrkach a záplavách. Tento stav zaujal aj médiá, ktoré tomu venovali pozornosť a upozornili na problém. Od tohto momentu začali ráznejšie konať aj kompetentné správne orgány.
Výber časti stránky: 

Priatelia Zeme-SPZ po prvýkrát na seminári so starostami o znečistení Ružína

27.11.2008
Priatelia Zeme-SPZ prezentujú príčiny znečisťovania Ružínskej priehrady odpadmi pred starostami obcí v jej povodí. Na odbornom seminári zverejnia tiež fotografie z nelegálnych skládok a doterajšie výsledky projektu, zameraného na odstránenie príčin znečistenia tejto vodnej nádrže.
Košice

Priatelia Zeme-SPZ vyzývajú občanov, aby nahlasovali nelegálne skládky v povodí Ružínskej priehrady a jej prítokov

24.09.2008
Priatelia Zeme-SPZ vyzývajú občanov, aby im oznámili všetky tzv. čierne skládky, menšie smetiská, skládky stavebného odpadu, ako aj ďalší odpad v celom povodí Ružínskej priehrady. Dôležité sú najmä prítoky tejto vodnej nádrže, okolité lesy a priestranstvá v blízkosti obcí.
Košice