Študenti romológie sa testujú priamo v teréne

Tlačová správa
Ponicka Huta
30. júl 2007
Priatelia Zeme a nitriansky Ústav romologických štúdií (ÚRŠ) ponúkajú budúcim sociálnym pracovníkom šancu otestovať sa priamo v teréne. Vytvorili pre nich Centrum pre aplikáciu a prax, kde sa študenti zapájajú do aktivít s rómskymi deťmi, zbierajú informácie pre svoj výskum a sledujú tvorbu projektov.
Stáž trvá jeden týždeň a prebieha v obci Ponická Huta na strednom Slovensku.

„Témy pre študentov ÚRŠ sa snažíme pripraviť podľa ich učebného plánu. Najviac ich zaujíma práca s rómskymi deťmi, ale majú aj možnosť podieľať sa na práci občianskeho združenia, pozorovať jeho fungovanie, fundraising, tvorbu projektov a ich realizáciu,“ hovorí koordinátorka Rómskeho programu Miriam Uramová z Priateľov Zeme.

Stáž na Ponickej Hute už absolvovala čerstvá bakalárka odboru Sociálna a misijná práca v rómskych komunitách Magdaléna Grambličková: „Páčili sa mi najmä stretnutia s rómskymi dievčatami z neďalekej osady Lešť, kde sme sa rozprávali o plánovanom rodičovstve. Dúfam, že sa raz budem môcť zapojiť do podobných aktivít aj ako pracovníčka, a nie iba ako študentka,“ hovorí.

Stážisti sa na praxi venujú konkrétnej téme, s ktorou im pomáhajú terénni pracovníci Priateľov Zeme. K dispozícii majú aj archív organizácie.

„V podstate sú spokojné obe strany. Budúci sociálni pracovníci si vyskúšajú svoje teoretické znalosti naživo, čo im určite rozšíri obzor. My zas pri práci s Rómami oceníme každú pomocnú ruku, či nový pohľad na naše aktivity. V zimnom semestri nás príde navštíviť ďalších 22 študentov,“ uzatvára M. Uramová.
Miriam Uramová, koordinátorka Rómskeho programu, Priatelia Zeme – CEPA, Tel.: 0905 963 142, email: uramova@changenet.sk