Premietanie filmu Bez odpadu! a diskusia o odpadoch v našom meste a krajine

Akcia

Je možné neprodukovať odpad? Partneri Jen a Grant sa pustili do netradičného súperenia: koho kôš bude po roku dobrovoľnej skromnosti prázdnejší? Čo všetko ich toto úsilie stálo a čo im prinieslo? Filmový dokument je osobným príbehom dvoch mladých ľudí, ktorý vyvolá množstvo úsmevov a môže inšpirovať zmeny v správaní každého z nás. Prináša však tiež mrazivé súvislosti o globálnych dopadoch nadmerne konzumnej civilizácie.

Po premietnutí filmu diskusia s odborníkmi na odpady o aktuálnej situácii na Slovensku.

26.02.2018
31.03.2018
Miesto konania: 

Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice

Premietania pre verejnosť:

 • 26. februára 2018, 17:30 – 20:00: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava,
  4. poschodie Obchodného domu Dunaj, vchod zozadu z Nedbalovej ulice, http://www.kcdunaj.sk/kontakt
  Na otázky z publika budú odpovedať:
  - Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   
 • 7. marca 2018, 18:00 – 20:30: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
  http://www.k13.sk/kontakt/
  Na otázky z publika budú odpovedať:
  pozvaní sú zástupcovia mesta s pracovným zameraním na odpadové hospodárstvo (po potvrdení účasti údaje doplníme)
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
    
 • 14. marca 2018, 18:00 – 20:30: Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
  http://www.muzeumsnp.sk/muzeum-snp/kontakty/
  Na otázky z publika budú odpovedať:
  pozvaní sú zástupcovia mesta s pracovným zameraním na odpadové hospodárstvo (po potvrdení účasti údaje doplníme)
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   
 • 15. marca 2018, 17:00 - 19:30: Dom kultúry v Prievidzi, Fraňa Madvu 11 (v rámci festivalu Jeden svet)
  Na otázky z publika budú odpovedať:
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   
 • 22. marca 2018, 17:30 - 20:30: Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3/2844, Žilina
  https://www.stanica.sk/
  Na otázky z publika budú odpovedať:
  pozvaní sú zástupcovia mesta s pracovným zameraním na odpadové hospodárstvo (po potvrdení účasti údaje doplníme)
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

 

Premietania na vysokých školách:

 • 28. februára 2018, 17:30 – 19:30: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 3278/6, Bratislava, miestnosť CH1-1
  So študentmi budú diskutovať:
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   
 • 7. marca 2018, 15:00 – 17:00: Ekonomická fakutla TUKE, Němcovej 32, Košice, Prednášková miestnosť ZP2
  So študentmi budú diskutovať:
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
    
 • 13. marca 2018, 14:00 – 16:00: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
  So študentmi budú diskutovať:
  - Martina Ľuptáková, projekt Kancel bez koša (CURAPROX Slovensko)
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   
 • 21. marca 2018, 13:00 – 15:30: Aula Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity, Priemyselná ulica 4, Trnava

   

Presný čas sa premietania na vysokých školách sa ešte môže zmeniť, preto si prosím overte pred konaním premietania presný čas na tejto webovej stránke.

Upozornenie: Bol opravený termín premietania pre verejnosť v Žiline na 22. marca 2018, pôvodne bol uvedený nesprávny termín 21. marca.

 

Podujatie pripravili Priatelia Zeme – SPZ.

Štefan Jančo, 0908 90 22 67, janco@priateliazeme.sk

 

 
 

 
 
Podujatie pripravilo občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ v rámci projektu Škola udržateľnosti.

 

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ ďakujú za finančnú podporu od Európskej únie. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály zodpovedajú Priatelia Zeme – SPZ.V žiadnom prípade nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie, ktorá nezodpovedá za žiadne použitie informácií z tohto podujatia alebo s ním súvisiacich materiálov.

Cieľová skupina: