toxické látky

Spôsobujú ftaláty u mužov obezitu?

11.04.2007
Zlá životospráva, málo pohybu a genetická predispozícia prispievajú k obezite. V súčasnosti však výsledky nových výskumov (publikovaných online 14. marca 2007 v Environmental Health Perspectives) poukazujú aj na iný možný faktor: ftaláty, možné endokrinné disruptory, ktoré sa používajú na zmäkčenie plastov.

PVC v zdravotníctve - list faktov

PVC znečisťuje prostredie a ohrozuje zdravie ľudí nielen z hľadiska ftalátov, ale z hľadiska celého životného cyklu – od výroby, cez použitie až po jeho zneškodnenie. Pri výrobe a následnom zneškodnení PVC vzniká mnoho škodlivých látok, ako sú dioxíny, ale aj plynný chlór, HCl, ťažké kovy a pod.

Halting the child brain drain, štúdia v angličtine

01.12.2006
V priebehu roka 2006 sa 250 žien z 21 krajín sveta podrobilo výskumu - testovaniu vlasov na obsah ortute, ktorý odzrkadľuje jej prítomnosť v organizme. Výsledky celého výskumu, informácie o škodlivosti ortute, závažných zdravotných rizikách, snahách o jej elimináciu prostredníctvom obmedzení na celoeurópskej úrovni a mnohé ďalšie informácie podáva štúdia organizácií Health Care Without Harm a Health and Environment Alliance v angličtine.

Dirty truths

Brožúra Priateľov Zeme Anglicko zhrňujúca výsledky štúdie ktorá preukázala, že spaľovne odpadov nedokážu vyrábať "zelenú energiu", naopak produkujú porovnateľné emisie skleníkotvorných plynov než fosilné energetické zdroje (v anglickom jazyku), máj 2006.

Stránky