Spolupráca s ďalšími samosprávami na zefektívňovaní odpadového hospodárstva

Z našej práce
15. jún 2023

V poslednom období pribudli tri nové samosprávy, ktoré prejavili záujem o spoluprácu na zefektívňovaní odpadového hospodárstva s našou organizáciou. Sú nimi Vráble, Streženice a Vinica. Prebehli už aj prvé stretnutia, na ktorých sme spoločne identifikovali problémy, potenciál a možnosti ako niektoré z týchto problémov vyriešiť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Kľúčové slová: 
Cieľová skupina: