Znečistenie prostredia na Slovensku toxickými látkami - dioxíny, PCB a HCB

Článok

Súhrn výsledkov štúdií a meraní POP na Slovensku. Priatelia Zeme - SPZ, Ladislav Hegyi, 2006 - (.zip)

Cieľová skupina: 
Typ informácie: