Výroba kompostéru z dosiek (inštruktážny film)

Publikácia