problémy s odpadmi

Mechanicko-biologická úprava odpadov

Realizáciou triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a následne ich recykláciou môžeme znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu (ďalej len zvyškového odpadu) na malý zlomok jeho pôvodného množstva. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že v konečnom dôsledku to nemusí byť viac ako
16 % zo všetkých komunálnych odpadov. Zvyškový odpad tvoria väčšinou také odpady (materiály), ktoré sú považované za nevhodné k ďalšiemu použitiu, nerecyklovateľné a nekompostovateľné, ale aj odpady, ktoré pôvodcovia odpadu nevytriedili v rámci triedeného zberu odpadov.

Priatelia Zeme spúšťajú projekt na odstránenie príčin znečistenia Ružína

30.06.2008
Priatelia Zeme-SPZ tento víkend usporiadali prvú z akcií projektu, zameraného na odstraňovanie príčin znečistenia vodnej nádrže Ružín odpadmi. Uskutočnili prvú z rady ankiet medzi chatármi o tom, ako nakladajú s odpadom a monitorovali výskyt tzv.čiernych skládok v časti Ružína.

Bez systémových zmien môžu zámery skládok podobné Pezinku ohroziť aj ďalšie obce

19.03.2008
Zlý projekt skládky odpadov v Pezinku, v geologicky nevhodnej lokalite a menej než 300 m od obytnej zóny, rezonuje v posledných týždňoch v spoločnosti. Kauza zároveň vyvoláva rastúci záujem verejnosti o alternatívy.

Zachráňme minerálky vo vratnom obale, príroda už má na mále!

Celoslovenský týždeň aktivít 26.- 30.11. 2007
PRIDAJTE SA!

Vážení priatelia,
dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do celoslovenského týždňa aktivít na záchranu minerálnych vôd vo vratných obaloch. Cieľom tejto celoslovenskej akcie je zachovanie práva spotrebiteľa na výber minerálok aj vo vratných opakovane používaných obaloch, ktorým práve v tomto čase hrozí reálny zánik.
26.11.2007

SIŽP škodí tým skládkam, ktoré dodržujú zákon

17.10.2007
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) svojim správaním nabáda prevádzkovateľov skládok odpadov k nečinnosti pri dodržiavaní bezpečnostných štandardov EÚ. Na základe ich vlastných výziev im umožňuje predlžovať termíny, v ktorých majú zosúladiť neutešený stav na svojich prevádzkach s európskou smernicou. Uviedol to právny poradca Priateľov Zeme – SPZ Jozef Šuchta.

Veľvyslanec USA: Raslavice sú príklad pre ostatných

12.06.2007
Americký veľvyslanec Rodolphe Vallee ocenil triedenie a recyklovanie odpadu v Raslaviciach na východnom Slovensku. Pri návšteve obce ho zaujalo, že odpad separuje až 70 percent Rómov, čo je viac ako "bieli" obyvatelia obce. Zároveň vyzdvihol spoluprácu samosprávy s mimovládnym sektorom.

Ministerstvo životného prostredia ignoruje všetkých okrem znečisťovateľov

26.04.2007
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) pripravilo Zákon o obaloch netransparentne, pričom porušilo zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Pri tvorbe materiálu počúvalo iba lobistické a priemyselné skupiny ako Zväz obchodu, či Envi-pak.

Stránky