minimalizácia

Novoročná recyklácia Priateľov Zeme – SPZ ,,mení“ staré na nové

13.01.2010
Už v polovici januára budú mať obyvatelia Košíc i okolia možnosť ,,zrecyklovať“ nepotrebné veci bežnej spotreby, ktoré sa objavili po vianočnom upratovaní. Priatelia Zeme – SPZ ponúkajú prostredníctvom ekoburzy nevšednú možnosť, ako sa „zapojiť do boja za našu planétu“ a zároveň pestovať vzťahy medzi ľuďmi prostredníctvom zmysluplného použitia zdanlivo nepotrebných vecí.

V mestách prebieha informačné turné: odborné aj zábavné

13.10.2009
Infoturné ktoré začalo svoju púť v Poprade, pokračuje v návšteve vybraných slovenských miest. Informačné stánky Priateľov Zeme-SPZ približujú obyvateľom najaktuálnejšie lokálne i nadregionálne problémy nielen odbornou, ale aj interaktívnou a zábavnou formou.

Dobrovoľná skromnosť

22.09.2009

Dobrovoľná skromnosť, hlavne dobrovoľné vzdávanie sa svojich zbytočných konzumných túžob, vyzerá na prvý pohľad ako skvelý nápad na vyriešenie väčšiny ekologických problémov tohto sveta. To, či sa naozaj dá zachrániť Zem pomocou dobrovoľnej skromnosti sa pokúsime ukázať na nasledujúcich stranách.

Tipy na šetrenie vodou

  • Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody.
  • Na sprchovanie používajme úsporné hlavice, ušetríme až 30% teplej vody.
  • Namontujme si pákové batérie, predídeme tým zbytočnému púšťaniu vody pre nastavenie tej správnej teploty. Naviac, ušetria až 30% energie potrebnej pre prípravu teplej vody.

Každý z nás môže znižovať množstvo a škodlivosť odpadov

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné, nechcené, čoho sa chceme zbaviť - vyhodiť... Každý obyvateľ SR vyprodukuje ročne priemerne 294kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva ročne vyseparujeme iba 9,5kg surovín. Zvyšných 284,5kg sa zneškodňuje skládkovaním alebo spaľovaním.

Znižovanie vzniku odpadov

  • Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu.
  • Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa opraviť, menej je niekedy viac.
  • Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). Pokiaľ je to len trochu možné pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v hliníkových plechovkách, viacvrstvových obaloch, PET fľašiach.

Stránky