Priatelia Zeme – SPZ v obci Motešice pomáhajú v propagácii správnych spôsobov nakladania s odpadmi založenými na predchádzaní vzniku odpadu a separovanom zbere odpadov

Z našej práce
25. máj 2011

Propagácia prebiehala na miestnej základnej škole, kde sa uskutočnili k týmto témam prednášky, na ktorých sa zúčastnili všetci žiaci. Prednášky sa uskutočnili vďaka projektu „Triedenie a recyklácia odpadu – súčasť nášho každodenného života“, ktorý finančne podporil Recyklačný fond.