Skupiny občianskej spoločnosti naliehajú na EÚ, aby dodržala svoje sľuby a zakázala „večné chemikálie“ PFAS

Z našej práce
19. október 2022

Priatelia Zeme – SPZ sa pridali k podpore manifestu o zákaze PFAS, v ktorom spolu so 46 európskymi organizáciami naliehavo žiadajú členské štáty EÚ a Európsku komisiu, aby do roku 2025 zakázali všetky PFAS v spotrebiteľských výrobkoch a do roku 2030 boli zakázané pre všetky spôsoby ich  použitia.
Tieto človekom vyrobené chemikálie kontaminovali celú planétu a jej obyvateľov a stále viac vedeckých dôkazov poukazuje na  škodlivé vplyvy na voľne žijúce zvieratá a ľudské zdravie. Kvôli extrémnej perzistencii PFAS sú ním ohrozené súčasné aj budúce generácie. Jediný spôsob, ako prestať zvyšovať súčasnú záťaž znečistenia, je zakázať všetky PFAS.

Viac sa dočítate v správe na stránkach manifestu https://banpfasmanifesto.org/en/

Kľúčové slová: 
Cieľová skupina: