Filmové turné Bez odpadu! prináša zážitok a inšpiruje k zmene

Tlačová správa
Bošáca
20. február 2018

Nadmerná produkcia odpadov významne prispieva okrem iného aj k dvom veľmi závažným environmentálnym problémom dnešného sveta. V moriach a oceánoch znečistenie odpadmi zapríčiňuje úbytok biodiverzity a na súši zase tzv. skládkový plyn kvôli obsahu metánu urýchľuje klimatickú zmenu. Vieme ešte tieto trendy zvrátiť?

Jednou z odpovedí Priateľov Zeme – SPZ, ktorí sa téme odpadov dlhodobo venujú na Slovensku, je originálne filmové turné Bez odpadu!, v rámci ktorého koncom februára a v marci navštívia viacero miest. Filmový dokument (pôvodne The Clean Bin Project), ktorý prinášajú, je príbehom mladej dvojice Kanaďanov. Tí sa pustili do netradičného súperenia a po roku života prakticky bez odpadov porovnali svoje koše a množstvo odpadu, ktorému sa predsa len nevyhli.

„Film je silne osobný, je v ňom každodenný život a úsilie, pre ktoré by sa mohol rozhodnúť ktokoľvek z nás. Je skvelé, že autorom nechýba humor. Zároveň, celosvetové dôsledky nadmernej tvorby odpadov, na ktoré upozorňujú, sú viac než mrazivé,“ povedal Štefan Jančo, ktorý prípravu turné koordinuje.

Priatelia Zeme – SPZ neostávajú len pri samotnom filme, divákom prinášajú o niečo viac. Na každé verejné premietanie pozývajú aj odborníkov, ktorí sa odpadovému hospodárstvu venujú, aby odpovedali na otázky z publika. V Bratislave to bude riaditeľka odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR pani Eleonóra Šuplatová. V ďalších mestách sú do diskusií pozvaní zástupcovia samospráv z príslušných odborov. O svoje skúsenosti sa však podelia aj ľudia, ktorí „bezodpadovú domácnosť“ zažívajú vo svojom každodennom živote, napríklad Petra Slezáková, autorka portálu  Zero Waste Slovakia, alebo Branislav Moňok z Priateľov Zeme – SPZ.

„Aj na závažné problémy existujú jednoduché a lacné riešenia. Ľuďom chceme ukázať, ako môže každý z nás pomáhať životnému prostrediu. Predchádzať vzniku odpadov, triediť ich a kompostovať dokáže každý, stačí len chcieť. Nestrašíme ľudí zákonmi, len ich motivujeme... Odmenou je dobrý pocit, čisté svedomie, ale aj nejaké ušetrené peniaze“, dodal Branislav Moňok, ktorého trojčlenná domácnosť dlhodobo produkuje menej ako 10 kg odpadu ročne. 

Premietania filmu s diskusiami budú usporiadané v kultúrnych centrách či kinách v Bratislave (26. 2.), Košiciach (7. 3.), Banskej Bystrici (14. 3.), Prievidzi (15. 3.)  a Žiline (22. 3.), ako aj na niekoľkých fakultách vysokých škôl.

 

Viac informácií o filmovom turné Bez odpadu!:

Webová stránka: www.priateliazeme.sk/spz/bezodpadu
FB: www.facebook.com/filmbezodpadu
Pôvodný web filmu s trailerom: www.cleanbinmovie.com/

 

Prílohy:
1. Plagát k turné Bez odpadu!
2. Záber z filmu: Jen a Grant
3. Záber z filmu: „Ružový nákupný vozík“
 

Kvôli ďalším informáciám môžete kontaktovať:
Filmové turné: Štefan Jančo, janco@priateliazeme.sk, 0908 90 22 67
Činnosť Priateľov Zeme – SPZ: Branislav Moňok, monok@priateliazeme.sk, 0903 772 323

 

 
 

 
 
Podujatie pripravilo občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ v rámci projektu Škola udržateľnosti.

 

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ ďakujú za finančnú podporu od Európskej únie. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály zodpovedajú Priatelia Zeme – SPZ.V žiadnom prípade nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie, ktorá nezodpovedá za žiadne použitie informácií z tohto podujatia alebo s ním súvisiacich materiálov.

Cieľová skupina: