Viac recyklácie, menej znečistenia

Kríza v odpadovom hospodárstve je dôsledkom dlhodobého presadzovania nesprávnej hierarchie v nakladaní s odpadom

04.03.2009
Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že súčasná kríza v odpadovom hospodárstve je len sčasti spôsobená ekonomickou krízou. Veľký podiel na nej majú aj chyby z minulosti, kedy sa presadzovala nesprávna hierarchia v nakladaní s odpadom a neriešila sa dlhodobá udržateľnosť systému.

Stránky