Viac recyklácie, menej znečistenia

Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov - Aktivity pre školy

1. Jedna hodina pre odpady – venujte aspoň jednu hodinu vyučovania téme odpadov. Vysvetlite žiakom problém skládkovania a spaľovania v súvislosti so stratou surovín, ktoré sa musia opätovne získavať z prírody namiesto ich recyklácie. Použite k tomu našu prezentáciu Odpady s bližším vysvetlením (vysvetlenie je priamo v otvorenej prezentácii, pokiaľ sa nezobrazuje, nemáte zapnutú voľbu Poznámky/Notes Page, po spustení prezentácie na celú obrazovku text nebude vidieť).

Nové rozložiteľné Tesco tašky neriešia problém odpadov

27.04.2009
Košice, 27.04.2009 V minulých dňoch spoločnosť Tesco zverejnila informáciu, že začína používať plastové tašky, ktoré sa samé v prírode rozkladajú. Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že to vôbec nerieši problém odpadov vznikajúcich z jednorazových tašiek. Práve naopak buduje v ľuďoch falošný pocit, že niečo robia pre prírodu.
Košice

Stránky