Viac recyklácie, menej znečistenia

V mestách prebieha informačné turné: odborné aj zábavné

13.10.2009
Infoturné ktoré začalo svoju púť v Poprade, pokračuje v návšteve vybraných slovenských miest. Informačné stánky Priateľov Zeme-SPZ približujú obyvateľom najaktuálnejšie lokálne i nadregionálne problémy nielen odbornou, ale aj interaktívnou a zábavnou formou.

Problémová prešovská spaľovňa nebezpečného odpadu chce povolenie na rozšírenie v čase dovoleniek

20.07.2009
Investor zámeru 21-násobného zväčšenia kapacity spaľovne nebezpečného odpadu v Prešove využil čas dovoleniek na ďalší krok, a podal žiadosť o povolenie. Napriek tomu, že ešte nesplnil podmienky Ministerstva životného prostredia.

Nové rozložiteľné Tesco tašky neriešia problém odpadov

27.04.2009
Košice, 27.04.2009 V minulých dňoch spoločnosť Tesco zverejnila informáciu, že začína používať plastové tašky, ktoré sa samé v prírode rozkladajú. Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že to vôbec nerieši problém odpadov vznikajúcich z jednorazových tašiek. Práve naopak buduje v ľuďoch falošný pocit, že niečo robia pre prírodu.

Čo bude ďalej s biologicky rozložiteľným odpadom?

03.04.2009
Od 1. januára 2010 musia obce triediť papier, plasty, kovy, sklo a zatiaľ aj biologicky rozložiteľný odpad. Novelou zákona o odpadoch, ktorú 25. marca 2009 schválila na svojom rokovaní vláda SR, by sa z tejto povinnosti mali vypustiť biologicky rozložiteľné odpady. Ich zber tým bude posunutý. Nový termín však zatiaľ nie je určený.

Stránky