Šot o kompostovaní, Nový Zéland 1996 (video)

Publikácia