obaly

Zálohovanie PET fliaš? Víťazia ekonomické záujmy

Zdroj správy (autor): 
Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme - SPZ | 25. januára 2011 8:00
Dátum vydania: 
25.01.2011
Úvodný text: 

V odpadovom hospodárstve sa na prelome rokov 2010 a 2011 odohrala malá, aj keď významná bitka dlhodobej vojny o zálohovanie PET fliaš.

Telo textu: 

Predohra sa udiala ešte v máji 2010, keď vstúpil do platnosti nový zákon o obaloch, ktorý bol výrazným krokom späť. Vykonávacia vyhláška, ktorá mala určiť základné špecifiká zálohovania nápojových obalov ako výšku zálohy za obaly (či už pivové fľaše, PET fľaše, plechovky, alebo iné obaly), však nepochopiteľne čakala až na obnovené ministerstvo životného prostredia. Neboli sme takí naivní, aby sme očakávali po dlhých rokoch sľubov, že ministerstvo konečne uprednostní zálohovanie ako environmentálne najlepšie riešenie. Dúfali sme však aspoň v to, že udrží súčasný status quo a v súlade s ustanoveniami zákona o obaloch bude vyhláška naďalej uvádzať PET fľaše ako zálohované. Aj keď už veľa rokov s nulovou zálohou, ale vyhláška tak bude stále pripravená na zmenu nuly na inú výšku zálohy. Preto sme boli v šoku, keď decembrový návrh vyhlášky tiež spravil veľký krok späť a úplne riešenie PET fliaš a nápojových plechoviek vypustil. Rýchlo sme zistili to isté ako Generálna prokuratúra SR: ministerstvo vlastne nevydalo to, čo mu zákon ukladá. A tak sme sa rozhodli podať hromadnú pripomienku a získali sme pomerne rýchlo podporu 800 ľudí. To znamenalo, že s nami muselo ministerstvo rokovať Nedávno prebehlo rokovanie. Na stretnutí takmer vôbec neprišla reč na environmentálne argumenty, ale takmer výhradne sa hovorilo o ekonomických záujmoch. Navyše pri slovenskej ekonomike odpadového hospodárstva je toľko premenných, neznámych a hlavne nepresných údajov, že také debaty nemajú zmysel. Takže naše pohľady na environmentálne a ekonomické aspekty boli napriek rovnakým východiskám odlišné. Keďže začalo byť jasné, že v zálohovaní PET fliaš nenájdeme prienik, dohodli sme sa, že sa aspoň vyhláška doplní do podoby, akú má mať podľa zákona, a vytvorí sa pracovná skupina, ktorá bude hľadať spoločensky optimálne riešenie problému v slovenských podmienkach. V skupine mali byť zástupcovia všetkých zainteresovaných strán. Dočká sa Slovensko účinného riešenia PET fliaš, alebo ostane len súčasná, najmä ústna podpora v praxi málo efektívneho separovaného zberu odpadov? Zatiaľ nie som veľký optimista. Uvidíme, či sa podarí túto, ale aj iné plánované pracovné skupiny rozbehnúť a ako bude k nim vedenie ministerstva pristupovať. Je ľahké skĺznuť k tomu, že pracovné skupiny budú pre vedenie ministerstva len formalitou a vyrobené podklady pôjdu akurát do zásuvky ministerského stola. Navyše zvlášť v prípade zálohovania bude zaujímavé sledovať, ako bude ministerstvo životného prostredia reagovať na tlaky rôznych lobistických skupín a ako bude porovnávať ekonomické a environmentálne dosahy. V súčasnosti tak v oblasti nakladania s odpadmi štátna správa robí prvé nesmelé krôčiky z doterajšieho behu vzad. Akým smerom a ako dlho sa odváži kráčať, je zatiaľ vo hviezdach. Gašparec 24.1.2011 Kresba prevzatá z http://imgs.pravda.sk/sk_kresba/A110123_P29_K110124.JPG

Cieľová skupina: 
Témy: 
Typ informácie: 
Kľúčové slová: 
Organizácia (c): 

Životné prostredie malo dnes šťastie!

10.03.2010
V Národnej rade SR bola dnes na programe rokovania aj novela. Zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách, ktorej úlohou bolo okrem iného aj sprísnenie predaja nebalených pekárenských výrobkov. Pôvodný návrh, čiže predaj balených pekárenských výrobkov alebo nebalených vo forme pultového predaja, by znamenal značné zaťaženie životného prostredia. Vďaka poslaneckému návrhu došlo k zjemneniu znenia, takže povinnosť baliť pekárenské výrobky nevznikla.

Nové rozložiteľné Tesco tašky neriešia problém odpadov

27.04.2009
Košice, 27.04.2009 V minulých dňoch spoločnosť Tesco zverejnila informáciu, že začína používať plastové tašky, ktoré sa samé v prírode rozkladajú. Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že to vôbec nerieši problém odpadov vznikajúcich z jednorazových tašiek. Práve naopak buduje v ľuďoch falošný pocit, že niečo robia pre prírodu.

Priatelia Zeme spúšťajú projekt na odstránenie príčin znečistenia Ružína

30.06.2008
Priatelia Zeme-SPZ tento víkend usporiadali prvú z akcií projektu, zameraného na odstraňovanie príčin znečistenia vodnej nádrže Ružín odpadmi. Uskutočnili prvú z rady ankiet medzi chatármi o tom, ako nakladajú s odpadom a monitorovali výskyt tzv.čiernych skládok v časti Ružína.

Ministerstvo navrhuje oslabiť triedený zber a neriešiť znečistenie nezákonne pohodenými odpadmi

07.05.2008
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) navrhuje oslabiť triedený zber, neriešiť znečistenie životného prostredia nezákonne pohodenými odpadmi z obalov a obmedziť práva spotrebiteľov na výber. To všetko v návrhu nového zákona o obaloch, ktorý predložilo 14. apríla – 5. mája na verejné pripomienkovanie.

Priatelia Zeme upozorňujú na riziká potravinových obalov z PVC

27.02.2008
V slovenských obchodoch sa ešte stále nachádzajú potraviny balené v PVC obaloch, ktoré obsahujú nebezpečné látky. Najčastejšie sa jedná o lahôdky, rôzne druhy mäsa, mliečne výrobky, pekárske a cukrárske výrobky, polotovary a zmrzlinové torty. Ohrozenie sa týka predovšetkým potravín s vyšším obsahom tuku.

Stránky