recyklácia

Vyhlásenie Priateľov Zeme k okrúhlemu stolu na Ministerstve životného prostredia

24.05.2007
Priatelia Zeme – SPZ vyzývajú Ministerstvo životného prostredia (MŽP), aby novým Zákonom o obaloch riešilo iba oblasti, ku ktorým má vypracované odborné analýzy. Reagujú tak na vyjadrenie predstaviteľov MŽP, ktorí počas dnešného okrúhleho stola uviedli, že niektoré zmeny, ktoré v zákone navrhujú, nie sú podložené expertnými posudkami.
BRATISLAVA

Vzácna šanca na pochvalu politikov

Dátum vydania: 
15.02.2007
Úvodný text: 

Príležitosť vysloviť uznanie nad skutkami politikov sa človeku nenaskytne príliš často. Jednoznačný výsledok hlasovania Európskeho parlamentu, ktorý v utorok rokoval o odpadoch ,však príjemne prekvapil aj tých najväčších optimistov

Telo textu: 

Poslanci najprv veľkou väčšinou zamietli nešťastný návrh Európskej komisie preklasifikovať spaľovanie odpadov zo “   zneškodňovania” na “zhodnocovanie”. Veľmi dobre si totiž uvedomovali, že by táto, na prvý pohľad drobná terminologická úprava , umožňovala vyvážať odpad z bohatých krajín západnej Európy do tých chudobnejších, vrátane Slovenska. O nebezpečnosti tohto návrhu svedčí aj to, že ho zamietli poslanci bez ohľadu na svoju stranícku príslušnosť.

Ďalšou dobrou správou je, že každý štát EÚ musí do roku 2020 recyklovať minimálne polovicu svojho komunálneho odpadu. Zatiaľ túto progresívnu požiadavku z európskej 25-ky spĺňajú iba Rakúsko a Belgicko, pričom tesne pod hranicou sa nachádzajú Holandsko, Nemecko a škandinávske krajiny. Situácia na Slovensku sa začala rapídne zlepšovať pred šiestimi rokmi, keď bol prijatý Zákon o odpadoch. V súčasnosti recyklujeme približne 18 percent domácich odpadov a nie je dôvod, aby sme v blízkej budúcnosti našich západných susedov nedobehli. Najmä, keď europoslanci zaviazali členské štáty, aby zapezpečili triedený zber pre všetky hlavné materiály, ktoré je možné recyklovať. K takémuto rozhodnému postoju ich pravdepodobne dohnali varovania Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Tá už dlhšie upozorňovala, že ak sa tento závažný problém nebude urýchlene riešiť, do roku 2020 vzrastie objem odpadov na jedného obyvateľa až o 43 %. Zneškodňovať takéto množstvo odpadu by znamenalo stále viac spaľovania, čo pôsobí na klímu mimoriadne nepriaznivo.

Tým, že europoslanci dávajú prednosť recyklovaniu pred spaľovaním, poskytujú verejnosti aj viac šancí nájsť si prácu a znižujú závislosť krajiny na drahom dovoze surovín.

Výsledky hlasovania Európskeho parlamentu poskytujú ekonomikám členských štátov návod, ako efektívnejšie nakladať so zdrojmi, ktoré v súčasnosti využívame. Pri jasne zadefinovaných cieľoch a časových rámcoch je už iba na vládach členských krajín, aby tieto progresívne opatrenia zaviedli do praxe. A na verejnosti a mimovládnych organizáciách zas je aby kroky národných kabinetov v tejto súvislosti pozorne sledovali.

Témy: 
Organizácia (c): 

Priatelia Zeme europoslancom: Voľte recyklovanie, nie spaľovanie!

09.02.2007
Priatelia Zeme vyzývajú europoslancov aby zajtra hlasovali za znižovanie a recyklovanie odpadov namiesto ich drahšieho a neekologického spaľovania. Európsky parlament rokuje o Smernici o odpadoch, ktorá môže spôsobiť, že sa k nám začne z bohatých krajín dovážať odpad. Poslanci svojim postojom verejnosti zároveň ukážu, či si na Slovensku želajú vyššiu zamestnanosť a či berú hrozbu globálneho otepľovania vážne.
Košice

Triedený zber a recyklácia

  • Informujte sa na vašom obecnom / mestskom úrade o tom, ako máte nakladať s jednotlivými zložkami odpadu.
  • Trieďte v domácnosti biologický odpad zo záhrady a kuchyne a začnite ho svojpomocne kompostovať v záhrade.
  • Nespaľujte žiadne odpady v domácnosti a záhrade.
  • Nevyhadzujte žiadne odpady na nelegálne „čierne“ skládky.

Návrh Európskej komisie ohrozuje recykláciu

17.01.2006
Európska komisia (EK) v decembri prišla s dvoma návrhmi, ktoré upravujú legislatívu v oblasti odpadov . Environmentálne organizácie varujú, že ich prijatie nepovedie ku kvalitnejšiemu odpadovému hospodárstvu, ale že môže naopak spôsobiť ďalšie poškodzovanie životného prostredia. Návrhy sa zmierujú s nárastom množstvom odpadov a znamenajú aj podporu spaľovania namiesto recyklácie. Mimovládne organizácie preto apelujú na jednotlivé vlády členských krajín, aby návrhy v takejto podobe nepodporili.
Košice

Stránky