O povinnostiach a riešeniach pre biologicky rozložiteľné odpady sa dozviete na konferencii

Tlačová správa
Košice
11. apríl 2016

Zákon o odpadoch prináša nové pravidlá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Informácie o nich, ale hlavne o možnostiach a spôsoboch, ako sa s nimi vysporiadať v praxi, poskytne 2. ročník konferencie Biologicky rozložiteľné odpady. Na konferenciu všetkých záujemcov pozývajú Priatelia Zeme – SPZ v spolupráci s generálnym partnerom JRK Waste Management s.r.o.

Konferencia Biologicky rozložiteľné odpady sa uskutoční v dňoch 26. a 27. apríla 2016 v Piešťanoch v hoteli Sorea Sĺňava.

Nové pravidlá sa týkajú hlavne obcí a prevádzkovateľov kompostární. A práve pre nich je určený tento ročník konferencie Biologicky rozložiteľné odpady. Odborné prednášky budú dopĺňané o diskusie s odborníkmi, zdieľanie príkladov z praxe a predstavenie fungujúcich technológií a techniky pri kompostovaní. Zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy tak budú mať príležitosť počas dvoch dní spoločne hľadať riešenia pre obce a mestá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Priatelia Zeme – SPZ sa už takmer 20 rokov venujú problematike nakladania s odpadmi na komunálnej úrovni. Okrem iného zavádzajú do praxe aj riešenia, ktoré pomáhajú bežným obyvateľom, ale aj mestám a obciam zmysluplne využívať biologicky rozložiteľné komunálne odpady, chrániť tým životné prostredie, zlepšovať ekonomiku odpadového hospodárstva a napĺňať tak platnú legislatívu.

„Nové povinnosti sú pre mnohých strašiakom. Priatelia Zeme sa snažia naopak poukazovať na nové príležitosti... Veríme, že naše dlhoročné praktické skúsenosti a entuziazmus budú dostatočnou inšpiráciou pre všetkých účastníkov konferencie. My im v ich snažení radi pomôžeme“ hovorí Branislav Moňok z Priateľov Zeme – SPZ.

Oproti minulému roku prináša konferencia jednu zaujímavú novinku. Jedna obec vyhrá 50 % zľavu na nákup kompostérov do všetkých domácností a 100 % zľavu na kompletnú informačno-vzdelávaciu kampaň o domácom kompostovaní v obci.

Všetky informácie o konferencii nájdete na stránke http://www.priateliazeme.sk/spz/konferencia
Prihlásiť sa môžete najneskôr do utorka 12. apríla 2016.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Viac informácií: René Říha, Priatelia Zeme – SPZ, 0908 557 598, riha@priateliazeme.sk

Cieľová skupina: 
Typ akcie: