Študentská súťaž o najlepší reklamný šot na kompostovanie má svojich víťazov

Tlačová správa
Košice
3. október 2014

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ vyhlásilo v minulom roku pre študentov súťaž o najlepší reklamný šot na tému kompostovanie. Aktivita má pomôcť osloviť širokú verejnosť a prezentovať kompostovanie ako súčasť moderného životného štýlu.

3. októbra 2014 boli na pôde Strednej súkromnej umeleckej školy filmovej (SSUŠF) v Košiciach vyhlásené výsledky súťaže a ocenení výhercovia – mladí kreatívni tvorcovia. Do súťaže bolo prihlásených 9 reklamných šotov, z ktorých odborná porota vyberala 3 najlepšie.

Víťazný šot s názvom „Urobme si raj na zemi, kompostujme“ oslovil porotu vtipnou a nápaditou myšlienkou, jednoduchým spracovaním. Autorkou šotu je Ruth Pochybová zo Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Na druhom mieste sa umiestnil hraný šot s názvom „Kompostman“, ktorý propaguje kompostovanie zábavnou formou s heslom „Nemusíš byť hrdina, aby si mohol kompostovať“. Je dielom študentov SSUŠF v Košiciach.

Tretie miesto získal animovaný šot „Kompost prináša ovocie“, taktiež z dielne študentov SSUŠF v Košiciach.

Víťazi boli odmenení poukážkami na ceny podľa vlastného výberu v hodnote 600 eur.

„Zmyslom súťaže bolo nie len objaviť mladé umelecké talenty, ale aj získať zaujímavý materiál pre osvetu o správnom nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Víťazné šoty, ako aj všetky ostatné zaradené do súťaže, budú ponúknuté lokálnym televíziám do ich vlastných vysielaní a tiež šírené prostredníctvom internetu.“, vysvetľuje Martin Valentovič z Priateľov Zeme – SPZ a dodáva: „Ďakujeme všetkým zúčastneným za snahu a čas, ktoré venovali príprave reklamných šotov.“

Šoty sú k dispozícii na http://www.priateliazeme.sk/spz/sutaz-sotov-kompostovanie/vysledky

Ak máte záujem o niektorý šot vo vyššej kvalite, kontaktujte Martina Valentoviča, predsedu Priateľov Zeme – SPZ, emailom na adrese valentovic@priateliazeme.sk alebo telefóne 0903 77 23 23.

Súťaž bola organizovaná v rámci projektu "Povedzme si všetko o kompostovaní!", ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Cieľová skupina: 
Typ akcie: