Výskumy potvrdili súvislosť medzi ftalátmi a nádormi u žien, ktoré sú vystavené týmto chemikáliám

Článok
06.03.2023

Vplyv ftalátov na ľudské zdravie bol predmetom viacerých výskumov, ktoré potvrdili ich škodlivosť. Niekoľko štúdií identifikovalo väčšie riziko vzniku fibroidov – nezhubných nádorov maternice žien, ktoré sú vystavené ftalátom.

Čo sú to ftaláty?

Ftaláty sú chemické zlúčeniny, ktoré sa najčastejšie používajú ako zmäkčovadlá plastov. Sú prítomné v mnohých bežne používaných výrobkoch, ako napr. v obaloch potravín, sprchových závesoch, stavebných materiáloch, kozmetike a v mnohých ďalších výrobkoch každodennej spotreby. Chemikálie sa môžu z týchto produktov vylúhovať a dostať sa do potravín, vzduchu a vody, čo znamená, že ľudia môžu tieto častice ftalátov prehltnúť, vdýchnuť alebo absorbovať priamym kontaktom s pokožkou. Telo potom metabolizuje tieto chemikálie, pričom vznikajú vedľajšie produkty, ktoré niekoľko štúdií [1] zistilo v ľudskom moči, materskom mlieku a krvi.

Ako vplývajú ftaláty na vznik fiboridov?

Viaceré štúdie potvrdili súvislosť medzi ftalátmi a fibroidmi – nezhubnými nádormi maternice. Tieto nádory môžu spôsobiť viacero problémov, ako sú napr. bolesti alebo problémy s reprodukciou.

V analýze piatich štúdií z roku 2017 vedci z Číny zistili zvýšené riziko fibroidov u žien so zvyšujúcimi sa hladinami vedľajších produktov ftalátu nazývaného DEHP v moči.[2]

V roku 2019 vykonala podobnú štúdiu Ami R. Zota, vedkyňa z Milken School of Public Health Univerzity Georgea Washingtona, ktorá sa špecializuje na verejné zdravie a zdravie pri práci , a jej kolegovia. V tejto predbežnej štúdii sa zistilo, že vyššie hladiny ftalátov, najmä DEHP, boli spojené s väčšími fibroidmi a zväčšenou maternicou u žien tmavej pleti v Spojených štátoch, ktoré podstúpili operáciu fibroidov.

Ďalšia štúdia z roku 2022 [3] zistila, že vystavenie fibroidných buniek vedľajším metabolickým produktom ftalátu DEHP stimulovalo rast týchto buniek v laboratóriu a oddialilo ich smrť. Gynekológ Serdar Bulun z lekárskej fakulty Northwestern University Feinberg, ktorý viedol výskum sa na základe toho vyjadril, že ftaláty pomáhajú rásť týmto nádorom do veľkých rozmerov.

Tieto, ale aj mnohé ďalšie výskumy naznačujú, že určité ftaláty môžu mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie aj pri úrovniach pod legislatívou stanovenými prahovými hodnotami.[4] Napríklad vystavenie nízkym hladinám ftalátov, ako sú DEHP, DBP, BBP a DIBP počas tehotenstva, bolo spojené s neurologickými problémami, vrátane oneskoreného kognitívneho vývoja a zhoršenia pamäti u detí. Tieto chemikálie sa tiež spájajú s genitálnymi abnormalitami u malých chlapcov.

Kyungho Choi, environmentálny odborník na zdravie z juhokórejskej Národnej univerzity v Soule hovorí: „Aj keď nemôžeme zmeniť svoj vek, pohlavie alebo genetiku, stále môžeme znížiť množstvo chemikálií, ktoré používame.“ 

 

Viac informácií

Viac informácií o vplyve ftalátov na vznik fibroidov a spomínaných štúdiách nájdete na: https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/how-everywhere-chemicals-help-uterine-fibroids-grow-phthalates

Informácie o tom, ako môžeme v našom každodennom živote znížiť množstvo používaných plastových výrobkov, nájdete na: https://www.nulaodpadu.sk/bez-plastu#top

 

 

[1] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b03761

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890623817306202?via=ihub

[3] https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2208886119

[4] https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-021-00799-8

Cieľová skupina: 
Kampaň: 
Typ informácie: